Về việc tuyên truyền tăng cường công tác thu thuế năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017, nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ dự toán được giao năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đăng tải Chỉ thị số 01/CT-UBND để tuyên truyền tăng cường công tác thu thuế năm 2017.

Nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND bên dưới:

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập