Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 1 năm 2017

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Công văn số 1789/SXD-QLXD thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 1 năm 2017, gửi các Chủ đầu tư, các đơn vị Điều hành dự án, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Nội dung như sau:

Sở Xây dựng đã tiếp nhận danh sách và hồ sơ đăng ký của các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo nội dung Công văn số 955/SXD-QLXD ngày 07 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng - Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã đăng ký danh sách và nộp hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề về kế hoạch thi sát hạch, như sau:

 

1. Thời gian tổ chức thi sát hạch - đợt 1 năm 2017: bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2017.

- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.

- Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm đã được Bộ Xây dựng công bố.

- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy vi tính.

 

2. Lệ phí thi sát hạch: 500.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi.

- Lệ phí cấp mới chứng chỉ: 300.000đồng/01 chứng chỉ.

- Lệ phí cấp lại chứng chỉ: 150.000/01 chứng chỉ.

3. Thời gian nộp lệ phí thi sát hạch: các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí thi sát hạch về Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng, từ ngày 10 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2017 (trong giờ làm việc).

- Chi phí và lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

4. Địa điểm thi: Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng; địa chỉ: số 109 Lê Sát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm; Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện.

Nội dung Công văn số 1789/SXD-QLXD bên dưới:

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập