Liên quan đến việc áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1853/SXD-KTXD về việc liên quan đến việc áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gửi các chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, nội dung như sau:

Ngày 29/12/2016, UBND thành phố đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm các đơn giá sau:

- Đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 9073/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

- Đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 9072/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

- Đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng - Phần khảo sát công bố kèm theo Quyết định số 9074/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc in ẩn và phát hành bộ đơn giá.

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ dự toán theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nêu trên và trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 

Công văn số 1853/SXD-KTXD xem bên dưới: 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập