Tham dự tập huấn phổ biến các văn bản mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày  15  tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2087/SXD-KTXD về việc tham dự tập huấn phổ biến các văn bản mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gửi các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các quận, huyện, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nội dung như sau:

Thực hiện ý kiển chỉ đạo của UBND thành phố về việc hướng dẫn việc áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo các Quyết định số 9072/QĐ-UBND, Quyết định số 9073/QĐ-UBND, Quyết định số 9074/QĐ-UBND, Quyết định số 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Khoa học Kinh tế xây dựng tổ chức buổi tập huấn phổ biến các văn bản mới ban hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức khóa học: Sáng thứ 4, ngày 22/3/2017.

- Kinh phí: Ban tổ chức chi trả kinh phí tổ chức và tài liệu tập huấn.

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung: Các văn bản mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Nội dung tập huấn cụ thể kèm theo)

- Đối tượng tham dự: Các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ công tác ở cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương (Mỗi đơn vị tham dự tối đa không quá 3 người).

Để đảm bảo cho công tác tổ chức lớp học, Sở Xây dựng kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn và gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) về Phòng Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, tầng 12 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng bằng văn bản và đồng thời gửi vào địa chỉ email: quyenntl@danang.gov.vn trước ngày 21/3/2017 để Sở sắp xếp công tác tổ chức.

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức lớp học đến các cơ quan, đơn vị  để cử cán bộ chuyên môn tham dự.

Nội dung tập huấn và mẫu đăng ký tải tại đây và xem bên dưới:

Phòng Kinh tế xây dựng    

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập