Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 4637/SXD-TTS về việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Nội dung như sau:

     Ngày 24/5/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Để thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị mình, Sở Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu Quy định nêu trên để triển khai thực hiện; đồng thời trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Xây dựng để hướng dẫn.

    Toàn bộ nội dung của Quyết định này được đăng tải trên website của Sở Xây dựng và gửi qua địa chỉ email của các đơn vị.

     Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Tải và xem Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND bên dưới:

Thành Thảo - Thanh tra Sở   

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập