Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, tầng 13 - Trung tâm hành chính - 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3.822.134      Fax: 0511.3.82.85.87

Email: sxd@danang.gov.vn

Bộ phận Văn thư: Email: vtsxd@danang.gov.vn , Điện thoại 0511.3.821318

 

Thông tin của cán bộ công chức Văn phòng Sở Xây dựng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL
(…@danang.gov.vn )

ĐIỆN THOẠI
(0511…)

I

LÃNH ĐẠO SỞ

     

1

Vũ Quang Hùng

Giám đốc Sở

hungvq

3822905

2

Nguyễn Văn Nam

Phó Giám đốc

namnv2

3565524

3

Lê Tùng Lâm

Phó Giám đốc

lamlt

3822014

4

Thái Ngọc Trung

Phó Giám đốc

trungtn

3822667 

II

VĂN PHÒNG SỞ

     

5

Lê Hồng Thu

Chánh Văn phòng

thulh

3822134

6

Nguyễn Hữu Quang

Phó Chánh Văn phòng

quangnh

3821318

7

Hồ Văn Hiền

Lái xe

hienhv

3821318

8

Nguyễn Cửu Nam

Chuyên viên

namnc

2217134

9

Võ Thị Quỳnh Hoa

Nhân viên

hoavtq

3821318

10

Nguyễn Đức Lâm

Văn thư

lamnd2

3821318

11

Hồ Thị Mỹ Ngọc

Tổ trưởng 1 cửa

ngochtm

3821318

12

Đỗ Lan Hương

Chuyên viên

huongdl

3822134

13

Trương Thị Thắm

Chuyên viên

thamtt1

3822134

14

Lê Văn Hiệu

Chuyên viên Tổ 1 cửa

hieulv

3561817

 

Phòng Tiếp Dân

 

tiepdan.sxd

3561817

III

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

   

15

Nguyễn Thị Ái Khuyên

Chuyên viên

khuyennta

3561362

16

Phạm Thị Lệ Dung

Chuyên viên

dungptl

3561362

17

Phạm Tại

Chuyên viên

taip

3821318

IV

KINH TẾ XÂY DỰNG

18

Nguyễn Quang Thuận

Trưởng phòng

thuannq

3562566

19

Võ Tấn Hà

Phó Trưởng phòng

havt

3562566

21

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Phó Trưởng phòng

quyenntl

3562566

22

Nguyễn Kim Tín

Chuyên viên

tinnk

3562566

23

Tôn Trang Nguyên

Chuyên viên

nguyentt

3562566

V

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

   

24

Trần Văn Thông

Trưởng phòng

thongtv4

3826779

25

Nguyễn Đức Lợi

Phó Trưởng phòng

loind

3826779

26

Phạm Tăng Xuân Hòa

Phó Trưởng phòng

hoaptx

3826779

27

Bùi Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuybtt2

3826779

28

Nguyễn Thành Đạt

Chuyên viên

datnt

3826779

29

Võ Công Trứ

Chuyên viên

truvc

3826779

VI

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

   

30

Phan Văn Kiện

Trưởng phòng

kienpv

3826375

31

Trương Tiên Phong

Phó Trưởng phòng

phongtt

3562566

32

Đặng Khánh An

Phó Trưởng phòng

andk

3826375

33

Lê Mai Anh

Chuyên viên

anhlm

3562566

34

Phan Văn Hiệp

Chuyên viên

hieppv

3562566

35

Ngô Quốc Hưng

Chuyên viên

hungnq4

3562566

36

Phùng Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng

nhungpth

3826375

37

Lê An Duy

Chuyên viên

duyla

3826375

38

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

hanhntm7

3826375

39

Trần Thị Kim Huế

Phó Trưởng phòng

huettk

3826375

 

Thông Tin QLý XD 

thongtinqlxd

 3826375

VII

QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

   

40

Bùi Huy Trí

Trưởng phòng

tribh

3822435

41

Nguyễn Thành Tiến

Phó Trưởng phòng

tiennt

3562073

42

Lê Đức Yên

Phó Trưởng phòng

yenld

3562073

43

Lê Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

tuanlv

3562073

44

Trần Thanh Nghị

Chuyên viên

nghitt

3822435

45

Võ Văn Ngọc

Chuyên viên

ngocvv

3822435

46

Nguyễn Sông Thoa

Chuyên viên

thoans

3822435

47

Nguyễn Thị Yến Nhi

Chuyên viên

 nhinty

3822435

48

Huỳnh Ngọc Châu

Chuyên viên

chaunh

3562073

VIII

QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

   

49

Nguyễn Hữu Sỹ

Trưởng phòng

synh

3822106

50

Trần Phước Hòa Bình

Phó Trưởng phòng

binhtph

3822106

51

Huỳnh Tấn Cường

Phó Trưởng phòng

cuonght

3565566

52

Nguyễn Hữu Chí

Chuyên viên

chinh2

3565566

53

Mai Thị Thu Hằng

Chuyên viên

hangmtt

3565566

54

Hồ Vân Thanh Thủy

Chuyên viên

thuyhvt

3565566

55

Trần Đình Tùng

Chuyên viên

tungtd

3565566

56

Nguyễn Văn Quốc

Phó Trưởng phòng

quocnv1

3565566

57

Trang Văn Tích

Chuyên viên

tichtv

3565566

58

Nguyễn Ngọc Vân My

Chuyên viên

mynnv

3565566

59

Trần Minh

Chuyên viên

minht4

3565566

 

Cấp Phép Xây Dựng

 

cpxd

 3822106

IX

QUẢN LÝ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

   

60

Nguyễn Hải Đường

Trưởng phòng

duongnh

3565538

61

Trần Viết Dũng

Phó Trưởng phòng

dungtv6

3565538

62

Trần Phú Lịch

Phó Trưởng phòng

lichtp

3565538

63

Trần Duy Linh

Chuyên viên

linhtd

3565538

64

Trương Hoài Nam

Chuyên viên

namth1

3565538

65

Võ Chí Quang

Chuyên viên

quangvc

3565538

66

Nguyễn Đức Bình

Chuyên viên

binhnd1

3565538

67

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

tuanhm

3565538

X

QUẢN LÝ NHÀ

     

68

Mai Thị Thùy Linh

Phó Trưởng phòng

linhmtt

3565539

69

Trần Văn Quảng

Phó Trưởng phòng

quangtv

3565539

70

Nguyễn Việt Uyên

Chuyên viên

uyennv1

3565539

71

Mai Thị Minh Yên

Chuyên viên

yenmtm2

3565539

72

Trần Đình Khanh

Phó Trưởng phòng

khanhtd1

3565539

XI

THANH TRA SỞ

     

73

Trần Văn Dũng

Chánh Thanh tra

dungtv

3561694

74

Nguyễn Quang Thông

Phó Chánh Thanh tra

thongnq

3561694

75

Nguyễn Thanh Thảo

Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động

thaont4

3561694

76

Trần Quỳnh Nga

Chuyên viên

ngatq

3561694

77

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Chuyên viên

phuonghtm

3561694

78

Châu Nhật Quang

Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động

quangcn

3561694

79

Nguyễn Chí Thành

Chuyên viên

thanhnc11

3561694

80

Lương Văn Vinh

Chuyên viên

vinhlv1

3561694

81

Nguyễn Trung Nghĩa

Chuyên viên

nghiant3

3561694

XII

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

   

82

Võ Anh Dũng

Chuyên viên

dungva

3562843

 
 

 

Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng:     

 

1. Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 165 Trần Phú Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3871835.  Fax: 0511.3892995.

- Email: vqhxd@danang.gov.vn.

- Viện trưởng: Lê Tự Gia Thạnh ,email: thanhltg@danang.gov.vn.

Nhiệm vụ của Viện Quy hoạch:

  - Nghiên cứu, khảo sát, điếu tra lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ do UBND thành phố và Sở Xây dựng giao;

  - Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố đã được Phê duyệt, tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố phương án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp của thành phố;

  - Đảm nhận và thực hiện các dự án quy hoạch, thiết kế mẫu công trình theo đồ án quy hoạch được duỵệt và những công việc có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

  - Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp từ 35KV trồ xuống trong các khu dân cư;

  - Tư vấn đầu tư xây dựng cho công dân và tổ chức khi có yêu cầu.

 

 2. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng  Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 107 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3621925.  Fax: 0511.3621927.

- Email: tttvktxd@danang.gov.vn 

- Giám đốc: Trần Văn Nam  ,email: namtv2@danang.gov.vn

Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng có các nhiệm vụ :

- Tư vấn cho Sở Xây dựng về thẩm định thiết kế kỹ thuật và giám định chất lượng xây lắp công trình theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu các đề tài khoa học về phát triển ngành (bao gồm thiết kế, xây lắp, vật liệu xây dựng,…);

- Ngoài những nhiệm vụ tư vấn chung cho SởXây dựng để thực hiện chức năng QLNN, Trung tâm được thực hiện những hoạt động tư vấn cho cac cơ quan đơn vị có nhu cầu về tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình thiết kế quy hoạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp, san xuất vật liệu, xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và đào tạo bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc về lĩnh vực xây dựng trong phạm vi pháp luât quy định.

 

 3. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng  Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 109 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511. 3699889.  Fax: 0511.3699889.

- Email: ttkdclxd@danang.gov.vn  

- Giám đốc: Đặng Khánh An    ,email: andk@danang.gov.vn

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẳng có chức năng giúp cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, đánh giá kết luận về chất lượng sản phẩm xây đựng trên địa bàn thành phố Đà Nằng; Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:                                     

- Giúp thực hiện việc kiểm dịnh, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng, chất lượng thi công xây lắp; giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sàn phẩm xây dựng; kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng có nhu cầu sửa chữa cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý... nhằm phục vụ cho các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư và cho các tổ chức, cá nhân;

- Quản lý lao động, tài sản, tài chính của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng thành phố giao.

 

 4.Công ty TNHHMTV Cấp nước Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Điện thoại: 0511.3696632.  Fax: 0511.3697222.

- Email: ctmtvcn@danang.gov.vn

- Giám đốc Nguyễn Trường Ảnh     ,email: anhnt3@danang.gov.vn

Công ty có các nhiệm vụ:

- Khai thác và cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng;

- Thực hiện các chỉ đạo về quản lý nhà nước của Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thuộc ngành xây dựng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phổ và Giám đốc Sơ Xây dựng giao.

 

5. Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 19 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3873255.  Fax: 0511.3565741.

- Email: ctqlvhdcs@danang.gov.vn

- Giám đốc Phạm Tài     ,email: taip1@danang.gov.vn

Trung tâm Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng có chức năng và các nhiệm vụ:

- Phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Giám đốc Sở về việc qui hoạch, phát triển mạng lưới đèn điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố;

- Căn cứ vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, văn minh đô thị và kế hoạch được giao tổ chức lắp đặt, quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông theo đúng yêu cầu các dự án đã được duyệt .

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ về kinh tế- kỹ thuật có liên quan để góp phần cung ứng thiết bị phụ tùng tiết kiệm chi phí, đổi mới trang thiết, bị mở rộng mạng lưới đèn chiếu sáng và tạo vẽ mỹ quan thành phố.

- Tư vấn đầu tư và tư vấn giám sát các công trình điện chiêu sáng;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ chiếu sáng quảng cáo.

 

6. Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 27 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3891054.  Fax: 0511.3891054.

- Email: ctcvcx@danang.gov.vn  

- Giám đốc Đặng Đức Thứ     ,email: thudd@danang.gov.vn

Công ty có nhiệm vụ:

- Quản lý, bảo vệ, khai thác, bảo dưỡng, tu bổ hệ thống các công viên, vườn hoa, vườn ươm, đài tưởng niệm, tượng đài, đảo giao thông, dải phân làn đường; hệ thống cây xanh đường phố, cây bóng mát, cây chắn gió, cây cách ly, cây trong dải phân làn đường và các loại hình khác thuộc hệ thống công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phô.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất và phục vụ nhu cầu phát triển hệ thông công viên, cây xanh công cộng của thành phổ, cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức khai thác mặt bằng để tổ chức sự kiện, lễ hội và dịch vụ vui chơi, giải trí ở các khu vực thuộc đơn vị quản lý và các dịch vụ khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phổ và Giám đốc Sơ Xây dựng giao. 

 

7. Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 25 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3562612.  Fax: 0511.3562594.

- Email: ctqln@danang.gov.vn   

- Giám đốc:  Trần Quang Triết  ,email: triettq@danang.gov.vn

Công ty Quản lý nhà Đà Nang có nhiệm vụ:

- Quản lý các loại nhà thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh doanh và để ở trẽn địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Kiến nghị điều chỉnh, thu hồi và bố trí lại nhà dôi thừa thuộc sở hữu nhà nước hiện do các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng vào mục đích khác;

- Lập hợp đồng cho thuê nhà và thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân;

- Lập thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nhà nướcvà của UBND thành phố; theo dõi và đốc thu tiền bán nhà trả chậm theo quy định;

- Lập phương án phát triển, bảo dưỡng, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà và phá dỡ nhà bị hư hỏng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triên khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối họp với các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về nhà trong phạm vi do Công ty quản lý;

- Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính được giao cho Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và của UBND thành phố;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố giao.

 

8. Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan:  Chung cư Lê Đình Lý, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3840666.  Fax: 0511.3840666.

- Email: ctqlncc@danang.gov.vn    

- Giám đốc Nguyễn Bá Bình        ,email: binhnb@danang.gov.vn

Công ty giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án phát triển, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà chung cư hoặc phá dỡ chung cư hư hỏng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được duyệt;

- Bố trí, sắp xếp, lập hợp đồng thuê nhà chung cư, thu tiền thuê nhà chung cư đối với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của UBND thành phố;

- Phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động của chung cư như: quản lý hành chính, an ninh, trật tự; dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản chung trong phạm vi chung cư và các dịch vụ khác có liên quan;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhà chung cư theo đúng quy quy định; kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm đối với các trường hợp sang nhượng, cho thuê bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

- Theo dõi, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, phát sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tranh chấp, khiếu nại về nhà chung cư theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm khác do UBND thành phố và Sở Xây dựng giao.

Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập