Về Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (20/10/2016)
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn...
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (04/07/2014)
Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 29/12/2008 Quyết định về cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho ...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập