Triển khai thí điểm tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (01/03/2017)
Từ ngày 01/3/2017 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm tiện ích hẹn giờ giao dịch...
Công văn số 3372/SXD-VP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng về việc đảm bảo công tác bầu cử (06/05/2016)
Công văn số 3372/SXD-VP ngày 05  tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng về việc đảm bảo công tác bầu ...
Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 02/03/2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc ấn định đơn vị bầu cử (06/05/2016)
Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 02/03/2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc ấn định đơn vị ...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập