Triển khai thí điểm tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (01/03/2017)
Từ ngày 01/3/2017 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm tiện ích hẹn giờ giao dịch...
Công văn số 3372/SXD-VP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng về việc đảm bảo công tác bầu cử (06/05/2016)
Công văn số 3372/SXD-VP ngày 05  tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng về việc đảm bảo công tác bầu ...
Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 02/03/2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc ấn định đơn vị bầu cử (06/05/2016)
Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 02/03/2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc ấn định đơn vị ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập