Triển khai thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư (30/03/2017)
Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 2534/SXD-QLN về v...
Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (04/03/2017)
Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 1673/TB-SXD thông báo về...
Tuyên truyền về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới (20/10/2016)
Tuyên truyền triển khai Thông báo kết luận số 196/TB-TW ngày 16/3/ của Ban bí thư về Đề án "Tăng...
Tuyên truyên nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh công cộng, phát triển CXĐT (20/10/2016)
Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1624/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyên nâng cao nhận...
Về Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (20/10/2016)
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn...
Triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng (13/02/2015)
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 581/SXD-QLXD gửi các sở, ban, ngành, UBND các...
Quyết định thành lập các Khối Chỉ thị số 43-CT/TU thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" tại Sở Xây dựng của Sở Xây dựng (29/01/2015)
Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2015 Quyết định thành lập các Khối Chỉ thị số 43-CT/TU...
Kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" tại Sở Xây dựng (29/01/2015)
Kế hoạch số 63/KH-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Kế hoạch thực hiện...
Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" (29/01/2015)
Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của UBDN thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Tổ chức triển...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập