Báo cáo số 4855/BC-SXD ngày 20/6/2016 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 (25/06/2016)
Ngày 20/6/2016, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Báo cáo số 4855/BC-SXD Báo cáo Tình hình thực...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2015 (04/11/2015)
Thực hiện Công văn số 306/HĐND-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵn...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2015 (25/06/2015)
Thực hiện Công văn số 273/HĐND-KTNS ngày 09/6/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố v/v g...
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014 (23/12/2014)
Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014
Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch kiinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch phát triẻn kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (27/11/2014)
Ngày 26/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế...
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2014 (25/06/2014)
Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2014
Công khai thông tin về Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản đã được cấp (1/1/2013 đến 14/2/2014) (16/02/2014)
Để khách hàng yên tâm và tránh rủi ro khi tham gia kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch ...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2013 (26/12/2013)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2013 ./.


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập