Báo cáo triển khai thực hiện Chương trình 4 an"An sinh xã hội" tuần 1+2 tháng 5/2017 (24/05/2017)
Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 76/BC-SLĐTBXH báo cá...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (12/04/2017)
Thực hiện Công văn số 727/STTTT-TTBCXB ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về...
Báo cáo số 4855/BC-SXD ngày 20/6/2016 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 (25/06/2016)
Ngày 20/6/2016, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Báo cáo số 4855/BC-SXD Báo cáo Tình hình thực...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2015 (04/11/2015)
Thực hiện Công văn số 306/HĐND-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵn...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2015 (25/06/2015)
Thực hiện Công văn số 273/HĐND-KTNS ngày 09/6/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố v/v g...
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014 (23/12/2014)
Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Xây dựng năm 2014
Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch kiinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch phát triẻn kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (27/11/2014)
Ngày 26/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế...
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2014 (25/06/2014)
Sở Xây dựng kính báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2014Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập