Công bố chỉ số giá xây dựng Quý VI năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2017 (12/04/2018)
Ngày 10 tháng  4 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số3048/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2017 (29/12/2017)
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng năm 2015, Quý I và Quý II năm 2017 (31/08/2017)
Ngày 29 tháng  8 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-SXD ...
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV và năm 2016 (04/03/2017)
Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-SXD về việ...
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 Quý III năm 2016 (14/12/2016)
Ngày 02 tháng 12 năm 2016 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-SXD về việ...
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 Quý II năm 2016 (06/09/2016)
Ngày 31 tháng 8 năm 2016 Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-SXD về việc...
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 1, THÁNG 2, THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2016 (06/06/2016)
Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian.Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập