Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2016 (06/05/2016)
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, ...
Kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" tại Sở Xây dựng (29/01/2015)
Kế hoạch số 63/KH-SXD ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Kế hoạch thực hiện...
Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" (29/01/2015)
Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của UBDN thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Tổ chức triển...
Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch kiinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch phát triẻn kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (27/11/2014)
Ngày 26/11/2014, Sở Xây dựng ban hành Báo cáo số 1010/BC-SXD Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kế...
Danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2014 giao cho các đơn vị trực thuộc (31/12/2013)
Danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2014 giao cho các đơn vị trực thuộc
Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 (31/12/2013)
Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014
Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013 (27/12/2013)
Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013 ./.
Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Xây dựng giai đoạn 2013-2015 (29/08/2013)
Quyết định số 700/QĐ-SXD của Giám đốc Sở Xây dựng V/v Ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế ...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập