Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố (09/01/2018)
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 210/TB-SXD về việc...
Về việc quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách (09/01/2018)
Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 195/SXD-QLN về việc quy ...
Về việc quy định lắp đặt hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng (13/12/2017)
Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 11028/SXD-QLN về v...
Nuôi chó ở chung cư: Cần có những quy định nghiêm ngặt (24/10/2017)
Mặc dù rất nhiều các chung cư đã ra quy định chung cấm nuôi gia súc, nhưng việc người dân vẫn lén...
Thông báo về việc bán nhà ở xã hội dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (28/04/2017)
Sở Xây dựng nhận được Thông báo bán nhà ở xã hội đợt 1 dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công...
Quản lý, sử dụng nhà chung cư (10/05/2016)
Ngày 30/12/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng...
Danh sách các trường hợp đã được phê duyệt mua chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (15/04/2016)
Ngày 06/4/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm...
Thông báo chủ trương mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (16/03/2016)
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4894/UBND-QLĐTh ngày 26/6/2015 về...
Thông báo chủ trương mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (16/03/2016)
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4894/UBND-QLĐTh ngày 26/6/2015 về...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập