Thông báo về việc bán nhà ở xã hội dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (28/04/2017)
Sở Xây dựng nhận được Thông báo bán nhà ở xã hội đợt 1 dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công...
Quản lý, sử dụng nhà chung cư (10/05/2016)
Ngày 30/12/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng...
Danh sách các trường hợp đã được phê duyệt mua chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (15/04/2016)
Ngày 06/4/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm...
Thông báo chủ trương mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (16/03/2016)
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4894/UBND-QLĐTh ngày 26/6/2015 về...
Thông báo chủ trương mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (16/03/2016)
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4894/UBND-QLĐTh ngày 26/6/2015 về...
Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (07/08/2015)
Ngày 06/8/2015, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành...
Các văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan về nhà ở chung cư (22/07/2015)
Nhằm phục vụ người dân trên địa bàn thành phố có các thông tin về chính sách, hướng dẫn về nhà ở...
Trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (22/04/2014)
Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập