Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 11294 (03/01/2018)
Thông báo Số 11294/TB-SXD ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thô...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10844 (06/12/2017)
Thông báo Số 10844/TB-SXD ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông bá...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10842 (06/12/2017)
Thông báo Số 10842/TB-SXD ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiế...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10799 (06/12/2017)
Thông báo Số 10799/TB-SXD ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiế...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10433 (23/11/2017)
Thông báo Số 10433/TB-SXD ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiế...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 9907 (06/11/2017)
Thông báo Số 9907/TB-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2017 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho l...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10088 (01/11/2016)
Thông báo Số 10088/TB-SXD ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy số 8968 (12/10/2016)
Thông báo số 8968/TB-SXD ngày 20 tháng 9 năm 2016 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho sản...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 9814 (12/10/2016)
Thông báo Số 9814/TB-SXD ngày 11 tháng 10 năm 2016 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho...
Thông báo số 6794/TB-SXD ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (17/08/2016)
Công ty Cổ phần nhôm kính cơ khí Tín Nghĩa, cho sản phẩm, hàng hóa: Nhôm và hợp kim nhôm định ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập