Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 1452 (22/02/2018)
Thông báo Số 1452/TB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thôn...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 667 (24/01/2018)
Thông báo Số 667/TB-SXD ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 392 (24/01/2018)
Thông báo Số 392/TB-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 527 (23/01/2018)
Thông báo Số 358/TB-SXD ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 394 (19/01/2018)
Thông báo Số 394/TB-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 393 (19/01/2018)
Thông báo Số 393/TB-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 385 (19/01/2018)
Thông báo Số 385/TB-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 358 (14/01/2018)
Thông báo Số 358/TB-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 11294 (03/01/2018)
Thông báo Số 11294/TB-SXD ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thô...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10844 (06/12/2017)
Thông báo Số 10844/TB-SXD ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông bá...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập