Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 10088 (01/11/2016)
Thông báo Số 10088/TB-SXD ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho ...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy số 8968 (12/10/2016)
Thông báo số 8968/TB-SXD ngày 20 tháng 9 năm 2016 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho sản...
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy Số 9814 (12/10/2016)
Thông báo Số 9814/TB-SXD ngày 11 tháng 10 năm 2016 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hơp quy, cho...
Thông báo số 6794/TB-SXD ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (17/08/2016)
Công ty Cổ phần nhôm kính cơ khí Tín Nghĩa, cho sản phẩm, hàng hóa: Nhôm và hợp kim nhôm định ...
Thông báo số 5967/TB-SXD ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (17/08/2016)
Công ty TNHH xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, cho sản phẩm, hàng hóa: Gạch Terrazzo.
Thông báo số 2894/TB-SXD ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (21/07/2016)
Doanh nghiệp tư nhân Hữu Minh, cho sản phẩm, hàng hóa: Cốt liệu lớn (đá xây dựng).
Thông báo số 5346/TB-SXD ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (21/07/2016)
Công ty TNHH xây dựng Trường Bản, cho sản phẩm, hàng hóa: Cốt liệu lớn cho bê tông (đá xây dựng).Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2012
Đăng nhập